Velkommen til Tegnkom Danmark
 
TegnKom leverer video – og fjerntolkning til kommunikation mellem henholdsvis
døve, døvblevne, hørehæmmede og hørende.

 

TegnKom er en selvstændig privat virksomhed under Tolkecenter Danmark A/S.

TegnKom gør derfor brug af Tolkecenter Danmarks dygtige og erfarende tegnsprogstolke til vores service.

 

Se vores introduktionsvideo.