Velkommen til Tegnkom Danmark
 
TegnKom leverer video – og fjerntolkning til kommunikation mellem henholdsvis
døve, døvblevne, hørehæmmede og hørende.

 

TegnKom er en selvstændig privat virksomhed under Tolkecenter Danmark A/S.

TegnKom benytter derfor Tolkecenter Danmarks dygtige og erfarende tegnsprogstolke til vores service.

 

Se vores introduktionsvideo!
Fjerntolkeservice til Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) - Social tolkning 

 

 

Se vores introduktionsvideo!
Fjerntolkeservice til arbejdsmarked - Kræver jobcenterbevilling